Zápis do MŠ 2019/2020

                          

 

                            Z Á P I S

 

        

                      do Mateřské školy Hrusice na rok 2019/2020

                                                 se koná

 

                       v úterý 7.5.2019  od  15,00  do  18,00 hodin

                                 v budově mateřské školy

 

                    S sebou vezměte: rodný list dítěte

                                                  občanský průkaz jednoho z rodičů

Od 1.4.2019 si vyzvedněte Přihlášku do Mš, kterou je nutno nechat potvrdit pediatrem nebo je ke stažení na webových stránkách Mš

 

Lenka Rajdlová

                                                    ředitelka Mateřské školy Hrusice

 

 

 

   KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRUSICE

PRO ROK 2019/2020

 

Do Mateřské školy Hrusice jsou až do naplnění kapacity přijímány děti v tomto pořadí:

 

1) Děti ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před zahájením školní docházky a děti

s odkladem školní docházky, pro které je předškolní docházka povinná, s trvalým byd-

lištěm v obci Hrusice

2) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trva-

lým bydlištěm v obci Hrusice

3) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým

bydlištěm v obci Hrusice

4) Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hrusice podle data narození, tj. od nejstarších

po nejmladší

 

Lenka Rajdlová

ředitelka mateřské školy