Čekání na Ježíška

21.12.2020 v dopoledních hodinách – čekání na Ježíška

slavnostní svačina
nadílka hraček
hra s novými hračkami