Informace o provozu v měsíci červenci a srpnu

Mateřská škola bude v provozu od 1.7.2020 do 10.7.2020
Od 13.7 do 31.8.2020 bude v mateřské škole se souhlasem
zřizovatele přerušen provoz a bude uzavřena.