Informace o provozu v měsíci červenci a srpnu

Mateřská škola bude mít provoz od pondělí 1.7.2019 do pátku12.7.2019

Od 17.7.2019 do 31.8.2019 bude v mateřské škole se souhlasem zřizovatele

přerušen provoz a bude uzavřena