Pasování na školáky

V pondělí 29.6.2020 od 15,00 do 17,00 hodin se koná v mateřské škole akce

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Pro všechny děti, které odcházejí do 1. třídy ( i pro ty, které v současné době Mš nenavštěvují)