Zápis 2020/2021

Z Á P I S

do Mateřské školy Hrusice na rok 2020/2021

se koná

ve čtvrtek 14.5.2020 OD 16,00 DO 18,00 HODIN

v budově mateřské školy

S sebou vezměte: rodný list dítěte

občanský průkaz jednoho z rodičů

Od 1.4.2020 si vyzvedněte Přihlášku do Mš, kterou je nutno nechat potvrdit pediatrem nebo je ke stažení na webových stránkách Mš

Lenka Rajdlová

ředitelka Mateřské školy Hrusice

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRUSICE

PRO ROK 2020/2021

Do Mateřské školy Hrusice jsou až do naplnění kapacity přijímány děti v tomto pořadí:

1) Děti ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před zahájením školní docházky a děti

s odkladem školní docházky, pro které je předškolní docházka povinná, s trvalým byd-

lištěm v obci Hrusice

2) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trva-

lým bydlištěm v obci Hrusice

3) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým  

bydlištěm v obci Hrusice

4) Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hrusice podle data narození, tj. od nejstarších

po nejmladší

Lenka Rajdlová

ředitelka mateřské školy